Supermessut

Suomen Diabetesliitto ry

TAMPERE, FINLAND

Section A 440

Suomen Diabetesliitto ry
Kirjoniementie 15
33680 TAMPERE
Tel. +358 (0) 3 286 0111
www.diabetes.fi
diabetesliitto@diabetes.fi